Opleidingen hypnose

1) opleiding tot hypnotherapeut

2) directe hypnose

3) advanced hypnose technieken en parts therapy

4) hypnotische regressie

5) virtuele maagband pro

6) Jeffrey Stevens protocol

7) hypnose voor kinderen

 

 

Sessies hypnose

duur van de sessies en aantal sessies

De sessies duren gemiddeld tussen de 50 en 75  min. afhankelijk van het onderwerp waarrond we werken.
Het aantal sessies varieert van persoon tot persoon. Uiteraard tracht ik u te helpen binnen zo weinig mogelijk sessies maar dat zal voor iedereen anders zijn aangezien elke behandeling individueel wordt aangepast.
Vaak is na één sessie al een verandering op te merken in jezelf maar voorzie je best een 3-tal sessies om een blijvende verandering te realiseren.

 

opbouw en de inhoud van de sessies

De consultaties gebeuren in een sfeer van vertrouwen.

De eerste sessie bestaat uit:
- Een grondig intakegesprek op basis van het door jou vooraf ingevulde intakeformulier.
  Tijdens de eerste sessie neem ik ruim de tijd om naar jou te luisteren. Het probleem en de wens tot verandering
   wordt in dit gesprek zo duidelijk mogelijk toegelicht.
   We sluiten het intakegesprek af met de afspraak aan welke verandering we de komende sessie(s) samen zullen
   werken.
- Ik geef een woordje uitleg over wat hypnose is en hoe een hypnosesessie verloopt.
   Hier is ook tijd en plaats voor jouw vragen.
- Jouw eerste ervaring met hypnose. Op een fijne manier word je gebracht in een staat van een zalige hypnotische
   ontspanning. 

De tweede en opeenvolgende sessie(s)
- afgaande op de stappen die gezet moeten worden in het veranderingsproces worden diverse technieken en scenario's gebruikt.

coachingssessie
- Bij het werken met kinderen en jongeren kan achteraf een coachingssessie ingepland worden.
  Hierin worden ouders en / of de jongere gecoacht om anders in het leven te staan, andere opvoedingsprincipes toe te
  passen, passend in te spelen op de opvoedingsbehoefte van het kind, een andere leerhouding aan te nemen, andere
  leerstrategieën in te zetten, … 

 

Tarieven

tarieven volwassenen

sessie intake + belevingssessie hypnose : € 70

sessie hypnose : € 70

pakket "virtuele maagband": ( 4  sessies + audiobestand) : € 360

 

tarieven jongeren (vanaf 12 jaar  tot 18 jaar) : hypnose

sessie coaching : € 35/u

sessie hypnose : € 55

 

te koop: als ondersteuning na de sessies of om het thuis zelf te doen
          
Af te halen of + verzendingskosten bij het opsturen

CD : vermageren : € 12
CD : stoppen met roken : €12
CD : beter slapen : € 12
CD : weg met de stress : € 12


Headphone: € 39,50    om intensiever te luisteren naar de luisterbestanden en daarna direct
                                   in te slapen

 

Ethische Code

  1. Alle informatie blijft strikt vertrouwelijk tussen therapeut en cliënt.
  2. Het welzijn van de cliënt staat steeds centraal.
  3. De vrije keuze van de cliënt staat steeds voorop en wordt gerespecteerd.
  4. Ik richt mij uitsluitend op het therapeutisch en genezend aspect van hypnose en neem afstand van sensationele voorstellingen over hypnose.
  5. Er zal geen hypnose worden verricht wanneer uit het gedrag, voorkomen of gegeven antwoorden van de cliënt blijkt dat hij geholpen zou moeten worden door een arts, psychiater of psycholoog. In dit geval zal hypnotherapie alleen worden toegepast na onderzoek en toestemming van een arts, psychiater of psycholoog.
  6. Hypnotherapie wordt enkel toegepast binnen de werkvelden waarvoor ik ben opgeleid.
  7. Als hypnotherapeut ben ik niet gemachtigd om diagnoses te stellen of medische behandelingen te verrichten. Hypnotherapie is geen vervanging van noodzakelijke geneeskundige zorgen en/of ingrepen. Het kan een verantwoorde aanvulling zijn.