Studiebegeleiding voor leerlingen uit de basisschool

 

- speciaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen die nood hebben aan meer uitdaging

  bij taken en lessen toepassen van de hogere denkstrategieën analyseren, creëren en evalueren ( uit de taxonomie van
   Bloom)

Afbeeldingsresultaat voor taxonomie bloom
 

Opdrachten in de klas richten zich voornamelijk op de denkniveaus onthouden, begrijpen en toepassen.
Andere denkniveaus binnen de taxonomie van Bloom, zoals analyseren, evalueren en creëren integreer ik dan in de bestaande lessen van de kinderen of in het uitwerken van projecten met de kinderen.
Door deze in te zetten worden de kinderen meer uitgedaagd in hun denken en kunnen.

 

  Dit verrijkingsaanbod voor het meerbegaafde kind : voor kinderen van de lagere school

  - kan voor 1 kind individueel

  - in een groepje van 2 kinderen

  - in een verrijkingsgroepje (= ontwikkelingsgelijken) van maximum 4 kinderen

 Voor meer info : 0486 / 49 22 46 of via info@mutatio.be

kostprijs : zie prijzenlijst onder de keuzeknop : INFO (tarieven) 

 

 

 

jongeren en hypnose

Hypnotherapie werkt ook goed bij jongeren.
Vanaf de leeftijd van 11-12 jaar gebruik ik dezelfde technieken als bij de volwassenen.

 

Ik kan jongeren helpen bij:

  • angst voor dieren, dokters, ziekenhuis, donker,...
  • te weinig zelfvertrouwen
  • gebrek aan concentratie
  • faalangst
  • stress
  • slaapproblemen
  • nagelbijten

kostprijs : zie prijzenlijst onder de keuzeknop : INFO (tarieven)