Studiebegeleiding voor leerlingen uit de basisschool en de eerste graad secundair onderwijs

- hulp bij het studeren ( planning, aanleren goede studeervaardigheden, mindmappen, …)

- hulp bij het huiswerk ( bijwerken, planning, … )

- speciaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen die nood hebben aan meer uitdaging

  bij taken en lessen toepassen van de hogere denkstrategieën analyseren, creëren en evalueren ( uit de taxonomie van
   Bloom)

Afbeeldingsresultaat voor taxonomie bloom
 

Opdrachten in de klas richten zich voornamelijk op de denkniveaus onthouden, begrijpen en toepassen.
Andere denkniveaus binnen de taxonomie van Bloom, zoals analyseren, evalueren en creëren integreer ik dan in de bestaande lessen van de kinderen of in het uitwerken van projecten met de kinderen.
Door deze in te zetten worden de kinderen meer uitgedaagd in hun denken en kunnen.

 

  Dit verrijkingsaanbod voor het meerbegaafde kind : voor kleuters (2/3 K) en lagere school kinderen

  - kan voor 1 kind individueel

  - in een groepje van 2 kinderen

  - in een verrijkingsgroepje (= ontwikkelingsgelijken) van maximum 4 kinderen

 Voor meer info : 0486 / 49 22 46 of via info@mutatio.be

kostprijs : zie prijzenlijst onder de keuzeknop : INFO (tarieven) 

 

 

Coaching, begeleiding / opvoedingsondersteuning bij het omgaan thuis met kinderen die last hebben van:

- faalangst

- ADHD

- hooggevoeligheid

- concentratieproblemen

- autisme

- hoogbegaafdheid

- …

  Bij het werken met kinderen en jongeren kan achteraf een coachingssessie ingepland worden.
  Hierin worden ouders en / of de jongere gecoacht om anders in het leven te staan, andere opvoedingsprincipes toe te
  passen, passend in te spelen op de opvoedingsbehoefte van het kind, een andere leerhouding aan te nemen, andere
  leerstrategieën in te zetten, … 

 

kostprijs : zie prijzenlijst onder de keuzeknop : INFO (tarieven) 

 

 

Kinderen,jongeren en hypnose

Hypnotherapie werkt bijzonder goed bij kinderen. Hier werk ik met eenvoudige technieken waar jongere kinderen enorm van genieten. Ik doe bij de sessies met jongere kinderen vooral beroep op de verbeeldingskracht van de kinderen.
Vanaf de leeftijd van 11-12 jaar gebruik ik dezelfde technieken als bij de volwassenen.

 

Ik kan kinderen vanaf 6 - 7  jaar en jongeren helpen bij:

  • angst voor dieren, dokters, ziekenhuis, donker,...
  • te weinig zelfvertrouwen
  • gebrek aan concentratie
  • faalangst
  • bedplassen 
  • stress
  • slaapproblemen
  • nagelbijten

kostprijs : zie prijzenlijst onder de keuzeknop : INFO (tarieven)